Outsourcing Dyrektora Finansowego

Do kogo kierowana jest usługa outsourcingu Dyrektora Finansowego?

Do przedsiębiorców, którzy nie posiadają w strukturze organizacyjnej firmy Dyrektora Finansowego, a dostrzegają potrzebę współpracy ze specjalistą z dziedziny finansów.

Na czym polega outsourcing Dyrektora Finansowego? 

Na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa finansowego, rachunkowości zarządczej oraz controllingu.

Co otrzyma Twoja firma w ramach usługi?

 • Comiesięczne raporty, prognozy i analizy finansowe wg ustalonych wzorów oraz kryteriów.
 • Budżetowanie, czyli przygotowanie budżetu wraz z comiesięczną kontrolą jego realizacji.
 • Controlling, czyli wprowadzenie zrównoważonej karty wyników (Balanced scorecard).
 • Optymalizację kosztów działalności.
 •  Zarządzanie płynnością finansową.
 • Reprezentacje w kontaktach z instytucjami finansowymi.
 • Rekomendację, pozyskiwanie źródeł finansowania oraz jego obsługę (kredyty, leasing, factoring, emisja obligacji).
 • Przygotowywanie biznesplanów na potrzeby własne i instytucji finansowych.
 • Nadzór nad działem finansowo – księgowym.

Jakie korzyści odniesie Twoja firma decydując się na usługę outsourcingu Dyrektora Finansowego?

 • Skrojone na miarę rozwiązania z zakresu finansów, controlingu oraz analiz finansowych.
 • Obniżenie kosztów zatrudnienia.  Elastyczne „wypożyczanie” Dyrektora Finansowego jest dużo tańsze niż zatrudnienie na etat specjalisty z dziedziny finansów.
 • Oszczędności. Dyrektor Finansowy jest od tego, aby wskazać pola optymalizacji kosztów działalności oraz pozycji bilansowych.
 • Wsparcie specjalisty. Decydując się na usługę otrzymasz rzetelną, comiesięczną ocenę firmy pod kątem finansowym.
 • Trochę nowości. Dyrektor Finansowy zajmie się wprowadzeniem systemu budżetowania i controlingu.

Comments are closed.